PROSJEKTET: Fritidsbåter og en renere Oslofjord
Det miljøvennlige alternativet  -  Skrogvask